Edukacija nastavnika – komunikacija u školi
Edukacije

Edukacija nastavnika – komunikacija u školi

Dana, 15.1.2020. godine u Javnoj ustanovi „Druga osnovna škola“ Konjic realizovana je edukacija za sve nastavnike premetne i razredne nastave. Sadržaj edukacije: - Komunikacija u odgojno-obrazovnoj ustanovi - Strategije internog komuniciranja - Komunikacijske kompetencije nastavnika - Stilovi komuniciranja - Unapređenje komunikacijskih vještina. Voditelj edukacije doc. dr. Semir Šejtanić   .
Stručni aktiv nastavnika razredne nastave
Edukacije

Stručni aktiv nastavnika razredne nastave

.12.12.2019.godine - Stručni aktiv razredne nastave radio je na usaglašavanju kriterija ocjenjivanja i izboru udžbenika za narednu školsku godinu. Stručnu pomoć i podršku u radu nastavnicima pružila je savjetnica za razrednu nastavu Pedagoškog zavoda Mostar mr. sc. Meliha Spahić. . . .
Sistem ranog prepoznavanja djece u riziku
Edukacije

Sistem ranog prepoznavanja djece u riziku

21.11.2018.godine u našoj Školi je održana edukacija osoba koje rade sa djecom na temu "Sistem ranog prepoznavanja djece u riziku". Predavač je bio dr.sc. Elmedin Muratbegović.
Terenska nastava
Edukacije

Terenska nastava

1.11.2018.godine, u okviru terenske nastave, učenici devetih razreda naše škole bili su u posjeti hidroelektrani Jablanica u pratnji predmetnih nastavnika i razrednika