Učenica generacije 2023
Učenici i roditelji

Učenica generacije 2023

Read More
Matursko večer 2023
Učenici i roditelji

Matursko večer 2023

Read More
Prijem prvačića 2023
Učenici i roditelji

Prijem prvačića 2023

Read More
Pomoć narodu Sirije i Turske
Učenici i roditelji

Pomoć narodu Sirije i Turske

Akciju "Pomoć narodu Sirije i Turske pogođenim zemljotresom" u Javnoj ustanovi "Druga osnovna škola" Konjic pokrenulo je Vijeće roditelja i škole i Škola. Znajući da su djeca uvijek među najranjivijim kada se dogode katastrofe učenici i nastavnici prikupljali su igračke...
Read More
Učenici i roditelji

U skladu s članom 39

U skladu s članom 39. i 39a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („ Službene novine HNK-a broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16“) škola je obavezna pomoći učenicima da osnuju Vijeće učenika. Članovi Vijeća učenika imaju sljedeće zadatke:...
Read More
Učenici i roditelji

Vijeće roditelja i škole

Na osnovu člana 105. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a broj: 5/00; 4/04; 5/04; 1/14 i 7/16) Vijeće roditelja i škole ima zadatak: -promovisati interes škole u zajednici na čijem području se škola nalazi, -predstavljati stav...
Read More
Tehnička kultura
Učenici i roditelji

Tehnička kultura

Tehnička kultura – Radovi učenika
Read More
Učenici i roditelji

Učenici sa odličnim uspjehom i primjernim vladanjem kroz čitavo školovanje

Učenici koji su imali odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta od prvog do devetog razreda i primjerno vladanje: Školske 2019/20. godine 1.Bubalo Hamza 2.Džumhur Nađa 3.Macić Amna 4.Masleša Nađa Školske 2018/19. godine 1.Jahić Adna 2.Košpo Ilda 3.Krzo Džana 4.Landžo Suana...
Read More
Učenici i roditelji

Vannastavne aktivnosti

. Vannastavne aktivnosti su važan segment života i rada u školi i predstavljaju jedno od glavnih obilježja savremene škole. Vannastavne aktivnosti na specifičan način obogaćuju ličnost učenika i otkrivaju njegove dispozicije, te afirmišu stvaralačke sposobnosti. Vannastavne aktivnosti su samo prividno...
Read More
Učenik generacije 2020
Učenici i roditelji

Učenik generacije 2020

12.6.2020. godine u prostorijama Škole učeniku generacije za školsku 2019/20. godinu Bubalo Hamzi uručena je diploma i poklon. Još jednom čestitamo Hamzi i želimo mu mnogo sreće i uspjeha u budućem školovanju.
Read More
Volontiranje je cool
Učenici i roditelji

Volontiranje je cool

5.12.2019.godine Volonterski tim naše škole sudjelovao je na Galeriji volonterizma u hotelu Hills na Ilidži. Realizacija projekta " Volontiranje je cool" kojim se želi ukazati na značaj volontiranja osnovaca na razvoj savremenog demokratskog društva u kojem i najmlađi pojedinac može...
Read More
Učenica generacije 2019
Učenici i roditelji

Učenica generacije 2019

Učenica generacije 2018/19. je Suana Landžo .   
Read More
Prijem prvačića
Učenici i roditelji

Prijem prvačića

Priredba povodom prijema prvačica održana je 28.5.2019.
Read More
Dječja prava 2018
Učenici i roditelji

Dječja prava 2018

20.11.2018.godine – Vjeće učenika - promocija vrijednosti dječijih prava i prevencija nasilja
Read More
Maturanti 2018
Učenici i roditelji

Maturanti 2018

14. 6. 2018. godine - U život idu maturanti... Maturanti školske 2017/18. godine. . .    .
Read More
Ponos učenika 2018
Učenici i roditelji

Ponos učenika 2018

25. 5. 2018. Godine – Dan Škole, ponos generacije i učenik generacije(Harun Džambas).
Read More
Učenik generacije 2018
Učenici i roditelji

Učenik generacije 2018

Učenik generacije 2018. g0dine Harun Džambas na prijemu u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK- a kod ministra obrazovanja Rašida Hadžovića.
Read More