Na osnovu člana 51. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK („Službene novine HNK“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16.), JU „Druga osnovna škola“ Konjic objavljuje

.

O G L A S za upis djece u prvi razed osnovne škole u školskoj 2021/22. godini

.

U prvi razred devetogodišnje osnovne škole u školskoj 2021/2022. godinu obavezno se upisuju djeca koja do 01.03.2021. godine navršavaju pet i po godina života (5 i po godina).

.

Također, u prvi razred osnovne škole mogu se upisati i mlađa djeca od utvrđene starosne dobi. Roditelji ili staratelji djece mlađe od navedenih obaveznika mogu podnijeti zahtjev nadležnom općinskom tijelu uprave za upis kako bi Komisija za ocjenu psihofizičke sposobnosti donijele procjenu opravdanosti zahtjeva. Ista komisija vrši i procjenu opravdanosti odgode početka obaveznog školovanja, ako roditelji ili staratelji misle da je to u najboljem interesu djeteta, a to potkrepljuje pribavljenom stručnom dokumentacijom medicinske ustanove.

Roditelji trebaju:

- Prikupiti potrebne dokumente (Izvod iz matične knjige rođenih).

- Od 17. do 31. marta 2021.godine javiti se pedagogu škole radi dogovora termina procjene djeteta na broj telefona 036 281 063.

-O terminu ljekarskog predgleda naknadno ćete biti obaviješteni.

.

JU „Druga osnovna škola“ Konjic je škola u kojoj su svi učenici jednako poštovani. Škola u kojoj su učenici, roditelji, nastavnici, stručni saradnici i menadžment škole „Tim koji pobjeđuje“. Budućim učenicima želimo sretno i uspješno školovanje!

.

Direktorica Škole

.

Munevera Tinjak