Prvi razred

-Bosanski jezik i književnost

Moja početnica
Autori: Vildana Mujakić, Dijana Kovačević i Žarmen Hamidović
Izdavač: “ Nam” Tuzla
- Matematika
Autor: Vildana Mujakić, Dijana Kovačević i Žarmen Hamidović
Izdavač: “Vrijeme” Zenica, “Nam” Tuzla
- Moja Okolina
Autorica: Zinaida Livnjak
Izdavač: “Sarajevo Publishing”, Sarajevo
- Muzička kultura
Autorica: Selma Ferović
Izdavač: “Sarajevo Publishing”, Sarajevo
- Likovna kultura
Autorica: Jasna Mujkić
Izdavač: “Sarajevo Publishing”, Sarajevo
- Islamska Vjeronauka
Autor: Ibrahim Begović
Izdavač: El Kalem

Drugi razred

Bosanski jezik

Moja čitanka
Autorice: Vildana Mujakić, Dijana Kovačević i Žarmen Hamidović
Izdavač: “Vrijeme” Zenica i “Nam” Tuzla
- Moja matematika
Autorice: Vildana Mujakić, Dijana Kovačević i Žarmen Hamidović
Izdavač: “Vrijeme” Zenica i “Nam” Tuzla
- Moja okolina
Autorice: Vildana Mujakić, Dijana Kovačević i Žarmen Hamidović
Izdavač: “Vrijeme” Zenica i “Nam” Tuzla
- Muzička kultura
Autorice: Selma Ferović
Izdavač: “Sarajevo Publishing” Sarajevo
- Islamska vjeronauka
Autor: Muamer Tinjak
Izdavač: El Kalem
- Engleski jezik
„New English Adventure“,  Starter B
Autori: Tessa Lochowski i Cristiana Bruni
Izdavač: Pearson (udžbenik i radni list)


Treći razred

Čitanka- udžbenik 

Autor: Belma Dilberović
Izdavač: “Sarajevo Publishing”, Sarajevo

- Matematika- udžbenik 
Autor: Boško Jagodić
Izdavač: “Sarajevo Publishing”, Sarajevo

- Moja okolina- udžbenik 
Autor: Zinaida Livnjak
Izdavač: “Sarajevo Publishing”, Sarajevo

- Muzička kultura- udžbenik 
Autori: Selma Ferović, Indira Meškić
Izdavač: “Sarajevo Publishing”, Sarajevo

- Likovna kultura- udžbenik 
Autor: Jasna Mujkić
Izdavač: “Sarajevo Publishing”, Sarajevo

- Islamska vjeronauka
Autori: Mina Pleh, Muamer Tinjak i Melika Nezirović 
Izdavač: El Kalem

- Engleski jezik

„New English Adventure“ Level 1

Autori: ViV Lambert i Anne Worrall

Izdavač: Pearson (udžbenik i radni list)

Četvrti razred

Bosanski jezik – Čitanka, Boja sreće

Autor: Zehra Hubijar

Izdavač: „Bosanska riječ“  Sarajevo

- Matematika – udžbenik 
Autor: Dijana K., Žarmen H., Vildana M.
Izdavač: “Vrijeme” Zenica, “Nam” Tuzla

- Moja okolina – udžbenik 
Autori: Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić
Izdavač: “Sarajevo Publishing” Sarajevo

- Muzička kultura – udžbenik
Autor: Selma Ferović
Izdavač: “Sarajevo Publishing”  Sarajevo

- Likovna kultura – udžbenik 
Autor: Aida Agić
Izdavač: „Bosanska riječ“  Tuzla

- Isklamska vjeronauka
Autori: Hazema Ništović, Ibro Ništovac i Mensur Valjevac
Izdavač: EL Kalem

- Engleski jezik
“New English Adventure“  Level 2
Autori: Tessa Lochowski i Anne Worrall
Izdavač: Buybook/ Longman (udžbenik i radni list)

Peti razred

Matematika- udžbenik

Autor: Žarmen Hamidović, Vildana Mujakić, Dijana Kovačević
Izdavač: “Nam” Tuzla i  „Vrijeme“ Zenica

- Čitanka za peti razred
- Naš jezik za peti razred
Autori: Šejla Šehabović i Jasminka Šehabović
Izdavač: “Nam” Tuzla

- Priroda 
Autor: Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović
Izdavač: “Nam” Tuzla i „Vrijeme“ Zenica

- Društvo
Autor: Amira Idrizović

- Muzička kultura
Autor: Refik Hodžić
Izdavač: “Nam” Tuzla

- Engleski jezik
“Dip In 5” Udžbenik i Radni list
Autorice: Zarifa Kazazović, Mirela Vasić i Maja Mardešić
Izdavač: Sarajevo Publishing (udžbenik i radni list)

- Islamska vjeronauka
Autori: Mustafa Prljača i Nezim Halilović
Izdavač: El Kalem

Šesti razred

Bosansk i jezik i književnost

Čitanka za šesti razred devetogodišnje osnovne škole
Autorice: Azra Verlašević i Vesna Alić
Izdavač: “Nam” Tuzla
Naš jezik za šesti razred devetogodišnje osnovne škole
Autorice: Amira Džibrić i Ismeta Džibrić
Izdavač:” Bosanska riječ” Tuzla

- Engleski jezik
“Project 2”- 3 rd edition
Autor: Tom Hutchinson
Izdavač: Oxford University Press (OUP)

(udžbenik i radni list)

- Njemački jezik za šesti razred

Autor: Zlata Maglajlija

Izdavač: „Dječija knjiga – Bosanska riječ“ Sarajevo

- Historija za šesti razred
Autori: Edis Dervišagić i Hadžija Hadžiabdić
Izdavač:”Bosanska knjiga” Sarajevo

- Geografija za šesti razred
Autorica: Enisa Kulašin
Izdavač: “Bosanska knjiga” Sarajevo

- Matematika za šesti razred
Autori: Edin Galijatović i Robert Onodi

Zbirka zadataka iz matematike za VI razred

Autor: Atija Fako
Izdavač: „Bosanska riječ“  Tuzla

- Informatika za šesti razred
Autori: Suada Numić i Daliborka Vilić
Izdavač: “Nam” Tuzla

- Tehnička kultura za šesti razred ( Udžbenik i Dnevnik rada)
Autori: Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović
Izdavač: “Bosanska riječ” Sarajevo

- Biologija za šesti razred
Autorice: Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović i Rasima Tupkušić
Izdavač: “Bosanska knjiga” Sarajevo

- Muzička kultura

Autor: Refik Hodžić

Izdavač: „Nam“ Tuzla

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Autor: Jasna Bajraktarević

-Likovna kultura

Autor: Admir Mujkić

- Islamska vjeronauka
Autori: Emina Grabus i Muamer Bašić
Izdavač: El Kalem

Sedmi razred

Bosansk i jezik i književnost

Čitanka za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autorice: Azra Verlašević i Vesna Alić
Izdavač: “Vrijeme” Zenica
Naš jezik sedmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autorice: Azra Verlašević i Vesna Alić
Izdavač:” Vrijeme” Zenica

- Matematika za sedmi razred i Zbirka zadataka
Autorica: Aleksandra Junuzović
Izdavač: “Sarajevo Publishing” Sarajevo

- Biologija za sedmi razred

Autor: Rifet Terzić, Minela Pezić, Senada Pezić

Izdavač: „Bosanska riječ“ Tuzla

- Engleski jezik
“Project 3”, 3 rd edition
Autor: Tom Hutchinson
Izdavač:  Oxford University Press (OUP)

(udžbenik i radni list)

- Njemački jezik za sedmi razred

Autor: Zlata Maglajlija

Izdavač: „Dječija knjiga – Bosanska riječ“ Sarajevo

- Historija za sedmi razred
Autori: Edis Dervišagić, Hadžija Hadziabdić, Alen Mulić i Vahidin Mehić
Izdavač: „Bosanska knjiga“ Sarajevo

- Geografija za sedmi razred
Autorica: Enisa Kulašin
Izdavač: “Bosanska knjiga” Sarajevo

Informatika za sedmi razred
Autori: Daliborka Vilić i Amela Kazazić
Izdavač: “Nam” Tuzla

- Tehnička kultura za sedmi razred ( Udžbenik i Dnevnik rada)
Autori: Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović
Izdavač: “Bosanska riječ” Sarajevo

- Muzička kultura

Autor: Refik Hodžić

Izdavač: „Nam“ Tuzla

-Tjelesni i zdravstveni odgoj

Autor: Jasna Bajraktarević

-Likovna kultura

Autor: Admir Mujkić

- Islamska vjeronauka
Autori: Ševko Sulejmanović, Safija Husić
Izdavač: El Kalem

Osmi razred

Bosansk i jezik i književnost

Čitanka za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autorice: Azra Verlašević i Vesna Alić
Izdavač: “Nam” Tuzla
Naš jezik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole
Autorica: Zdravka Zekić
Izdavač:” Bosanska riječ” Sarajevo

- Matematika za osmi razred  i Zbirka zadataka
Autorica: Aleksandra Junuzović
Izdavač: “Sarajevo Publishing” Sarajevo

- Fizika za osmi razred  i Zbirka zadataka
Autorica: Fahreta Sijarčić
Izdavač: “Sarajevo Publishing” Sarajevo

- Engleski jezik
“Project 4”, 3 rd edition
Autor: Tom Hutchinson
Izdavač: Oxford University Press (OUP)

(udžbenik i radni list)

- Njemački jezik za osmi razred

Autor: Zlata Maglajlija

Izdavač: „Dječija knjiga – Bosanska riječ“ Sarajevo

- Historija za osmi razred
Autori: Vahidin Mehić
Izdavač:”Bosanska knjiga“ Sarajevo

- Geografija za osmi razred
Autorica: Enisa Kulašin
Izdavač: “Bosanska knjiga” Sarajevo

- Tehnička kultura za osmi razred 
Autor: Refik Hodžić
Izdavač: “Bosanska knjiga” Sarajevo

- Biologija za osmi razred
Autorice: Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović 
Izdavač: “Bosanska knjiga” Sarajevo

- Hemija za osmi razred
Autorica: Deniza Tokalija
Izdavač: “Bosanska knjiga” Sarajevo

- Muzička kultura

Autor: Refik Hodžić

Izdavač: „Nam“ Tuzla

-Tjelesni i zdravstveni odgoj

Autor: Jasna Bajraktarević

-Likovna kultura

Autor: Admir Mujkić

- Islamska vjeronauka
Autori: Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zukić
Izdavač: El Kalem

Deveti razred

Bosanski jezik i književnost

Čitanka za deveti razred devetogodišnje osnovne škole
Autorice: Azra Verlašević i Vesna Alić
Izdavač: “Nam” Tuzla
Naš jezik za deveti razred devetogodišnje osnovne škole
Autorice: Amira Džibrić 
Izdavač:” Bosanska riječ” Sarajevo

- Matematika za deveti razred    
Autor: Šefket Arslanagić 
Izdavač: “Dječija knjiga- Bosanska riječ” Sarajevo

- Fizika za deveti razred
Autori: Nada Gabela i Hasnija Muratović
Izdavač: “Grafex” Mostar

- Biologija za deveti razred
Autorice: Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović 
Izdavač: “Bosanska knjiga” Sarajevo

- Hemija za deveti razred
Autorice: Nateša Miličević i Mediha Musić
Izdavač: “Sarajevo Publishing” Sarajevo

- Engleski jezik
“Challenges  4”

Autori: Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzyriska, Asmir Mešić
Izdavač: Pearson (udžbenik)

- Njemački jezik za deveti razred

Autor: Zlata Maglajlija

Izdavač: „Dječija knjiga – Bosanska riječ“ Sarajevo

- Historija za deveti razred
Autori: Izet Šabotić i Mirza Čehajić
Izdavač: “Nam” Tuzla i „Vrijeme“ Zenica

- Geografija za deveti razred
Autorica: Almira Bećirović, Edis Hodžić, Samir Bajrektarević, Anđelina Sulejmanović

Izdavač: „Nam“ Tuzla

- Tehnička kultura za deveti razred 
Autori: Ćamil Ahmetović i grupa autora
Izdavač: “Nam” Tuzla

- Muzička kultura

Autor: Refik Hodžić

Izdavač: „Nam“ Tuzla

-Tjelesni i zdravstveni odgoj

Autor: Jasna Bajraktarević

-Likovna kultura

Autor: Jasna Mujkić

- Islamska vjeronauka
Autori: Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zukić
Izdavač: El Kalem