• Musala 1, 88400 Konjic, Bosna i Hercegovina
  • Direktorica Škole: 036 726-192
  • Sekretar škole: 036 735-780
  • Računovodstvo: 036 735-781
  • Pedagoška služba Škole: 036 281-063
  • Područna škola Podorašac: 036 722-333
  • Područna škola Bradina: 036 748-234
  • drugaosnovnaskola@bih.net.ba
  • Fax: 036 735-780

Poštovani posjetioci,

Ukoliko nas želite kontaktirati možete to učiniti pozivnom na jedan od navedenih telefonskih brojeva, putem e-maila ili dolaskom direktno na našu adresu.

Naša Škola ima politiku otvorenih vrata zbog toga vam stojimo na raspolaganju svaki radni dan od 8:00 do 15:00 sati.

Pedagoška služba
  • Ribić Jasmina - jasmina@drugaosnovna.com
  • Sokolović Zerina - zerina@drugaosnovna.com