Menadžment škole

photo-2
Munevera Tinjak
Direktorica škole
photo-1
Enela Tucović
Pomoćnica direktorice škole
photo-4
Derviš Trešnjo
Sekretar škole
photo-3
Subha Ribić
Računovođa škole
Jasmina Ribić
Pedagogica škole
Zerina Sokolović
Pedagogica škole
Vasvija Jusufbegović
Bibliotekarka škole
Proljetno čišćenje
Novosti Osoblje

Proljetno čišćenje

U toku proljetnog raspusta vrijedni zaposlenici okrečili su hol škole, generalno očistili enterijer škole kao i školsko dvorište.
Read More
Osoblje

Školski odbor

Školski odbor U skladu s članom 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („ Službene novine HNK-a broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16“) osnovna škola za organ upravljanja ima školski odbor. „Školski odbor obavlja sljedeće poslove: 1.obavlja izbor...
Read More
Osoblje

Nastavnici razredne nastave

Nastavnici razredne nastave Redni broj Prezime i ime nastavnika Struka 1.1. . Alagić Zejneba . Profesor razredne nastave 1.3. . Alić Mediha Nastavnik razredne nastave 1.4. . Alikadić Asja Profesor razredne nastave 1.5. . Bahtijar Larisa Nastavnik razredne nastave 1.6....
Read More
Osoblje

Nastavnici predmetne nastave

Nastavnici predmetne nastave Redni broj Prezime i ime nastavnika Struka Nastavni predmet koji predaje 1. . Alić Iner Profesor sporta i tjelesnog odgoja Tjelesni i zdravstveni odgoj 2. Alihodžić Sanela Nastavnik bosanskog jezika i književnosti Bosanski jezik i književnost 3....
Read More
Odlazak u penziju – Edin Buturović
Osoblje

Odlazak u penziju – Edin Buturović

Povodom odlaska u penziju, Buturović Edina, nastavnika historije i geografije, upriličeno je druženje u prostorijama škole. Želimo mu dug, zdrav, miran i sretan život u penziji.
Read More
Uniforme zaposlenika
Osoblje

Uniforme zaposlenika

Uniforme zaposlenika   Od marta 2020. godine svi zaposlenici naše Škole imaju radne mantile.
Read More