Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic osnovana je Rješenjem Skupštine opštine Konjic broj 01-7242/1 od 26. 9.1958 godine. Od 6.2.1974. godine nastavni proces se odvija u današnjoj zgradi. Prelaskom u novu zgradu škola mijenja svoj naziv u „Zvonimir Belša-Nono“. Osnovna škola „Zvonimir Belša -Nono“ odlukom SO Konjic br. 32 od 5.5.1997. godine mijenja naziv u Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic.Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic upisana je u Registar osnovnih Škola Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a pod brojem 17 na stranici 9. Nastavni proces se realizuje u Centralnoj školi i četiri područne škole:Područna škola Podorašac,Područna škola Bradina,Područna škola Spiljani,Područna škola Džepi.  

U zadnjih nekoliko godina primjetan je znatan pad kada je u pitanju broj učenika, iz navedenog razloga JU „Druga osnovna škola“ Konjic u narednom periodu planira raditi na strategiji popularizacije rada škole.