Vannastavne aktivnosti

.

Vannastavne aktivnosti su važan segment života i rada u školi i predstavljaju jedno od glavnih obilježja savremene škole.

Vannastavne aktivnosti na specifičan način obogaćuju ličnost učenika i otkrivaju njegove dispozicije, te afirmišu stvaralačke sposobnosti. Vannastavne aktivnosti su samo prividno odvojene od redovne nastave, one ipak čine jedinstvo kojim se izgrađuje mlada ličnost. Putem njih učenici tragaju za novim načinom samopoštovanja i oslobađanja svojih stvaralačkih potencijala. Također, putem vannastavnih aktivnosti učenici ispunjavaju svoje vrijeme konstruktivno, kreativno i na taj način oni spriječavaju ona ponašanja, koja nisu prihvatljiva niti u porodici, niti u školi, a ni u društvenoj zajednici.

Neki od zadataka vannastavnih aktivnosti su:

1. Podizanje odgojne funkcije škole;

2. Povezivanje škole sa društvenim životom;

3. Poticanje i razvijanje individualnih sposobnosti učenika;

4. Poticanje stvaralaštva učenika;

6. Odgoj za slobodno vrijeme.

.

U našoj Školi učenici svoju kreativnost i stvaralačke sposobnosti mogu razvijati kroz sljedeće sekcije:

Sekcije za učenike razredne nastave

Naziv sekcije

Rukovodilac sekcije

Ekološka sekcija

.

Muzička sekcija

.

Likovna sekcija

.

Recitatorska sekcija

.

Kreativna sekcija

.

Matematička sekcija

.

Folklorma sekcija

.

Horska sekcija

.

.

Sekcije za učenike predmetne nastave

Naziv sekcije

Rukovodilac sekcije

Novinarska sekcija

.

Recitatorska sekcija

.

Sekcija islamske vjetronauke

.

Sekcija njemačkog jezika

.

Sekcija engleskog jezika

.

SekcijaMladi tehničari

.

Likovna sekcija

.

Ekološka sekcija

.

Literrana sekcija

.

Sportska sekcija

.

Horska sekcija

.

.

Napomena: Zbog novonastale situacije izazvene pandemijom koronavirusom u školskoj 2020/21. godini na osnovu Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite broj: 06-02-33-301-174/20 od 21.10.2020. godine:

“Zabranjuju se sve vannastavne aktivnosti na teritoriju HNŽ/K.”

.

.

Komentariši