Opremanje kabinta hemije

Opremanje kabineta hemije

U školskoj 2020/21. godini kompanija Igman d.d. Konjic donirala je našoj Školi novčana sredstva u iznosui 4 500, 00 KM u svrhu opremanja kabineta hemije koji je imao za cilj poboljšanje kvalietet nastavnog procesa iz nastavnog predmeta Hemija.

Kabinet hemije bogatiji je za:

.

Komentariši