Projekat BH Telecom

.

U školskoj 2020/21. godini u saradnji s BH Telekomom škola je realizirala projekat „Nabavka laptopa, računara, interaktivnih/bijeli tabli, projektora“.

Osnovni cilj projekta je bio poboljšanje uslova rada i kvaliteta nastavnog procesa.

U sklopu projekta dioničarsko društvo BH Telekom Sarajevo doniralo je novčana sredstva u iznosu 8.000,00 KM za koje je kupljeno:

Dva laptopa
Pet kompijutera
Jedan projektor

.

  .

.