Projekat – Tabla

U školskoj 2020/21. godini naša Škola učestvuje u projektu „TABLA“, Projekat općeg obrazovanja

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a na osnovu dodatne procjene kapaciteta škola, geografske pokrivenosti kantona i uslova za uspješnu primjenu aktivnosti projekta „TABLA“ imenovalo je našu Školu kao učesnicu projekta. Projekat implementira Shave the Children. Svrha projekta je poboljšanje efikasnosti obrazovanja. Projekat je fokusiran na četiri područja djelovanja:

Inicijalno obrazovanje nastavnika
Stručno usavršavanje
Osiguranje kvalitetnih okruženja za učenje
Poticanje diskusije o reformi obrazovanja.

Ovim projektom predviđeno je da u našoj Školi bude opremljena STEAM laboratorija.

Škola je opremljena sa:

Pametna tabla – SMART Board MX

Četiri laptopa

3D printer

Pet stolova

Dvadeset stolica

Dva ormara

Tri Arduino početnička seta

Lego (Education WeDo osnovni set i Mindstorms Education EV3 set)

Geometrijski pribor za tablu

Geometrijski oblici

Model ljudskog torza

Politička i fizička karta svijeta

Reljefna geografska karta Evrope

Globus

Kompas

Karta Sunčevog sistema

Periodni sistem elemenata

Projektom su predviđene i sljedeće aktivnosti:

  webinar za nastavnike na teme Upravljanje stresom i Emocionalna pismenost
 online anketa vezana za očuvanje mentalnog zdravlja za učenike, nastavnike i roditelje
 pet radionica (za po 10 osoba) za voditelje grupa podrške kolegama (idealnoškolski pedagog ili psiholog)
 online sastanci sa školama i predstavnicima lokalnih zajednica
 online obuka za učenikevoditelje lokalnih kampanja vezanih za profesionalnu orijentaciju u lokalnim zajednicama
 regionalni sajmovi tržišta rada za učenike završnih razreda osnovih škola i srednjoškolce
 online obuka kako od kuće koristiti STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Math)
 online obuka za korištenje online alata u nastavi i svakodnevnom životu
 motivacijska online obuka za volonterski rad
 online obuka o nutricionizmu i zdravim stilovima života
 online obuka o kreativnom pisanju
 online obuka o kulturi dijaloga i nenasilnom komuniciranju.

.

Komentariši