Vijeće roditelja i škole

Na osnovu člana 105. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a broj: 5/00; 4/04; 5/04; 1/14 i 7/16) Vijeće roditelja i škole ima zadatak:

promovisati interes škole u zajednici na čijem području se škola nalazi,
predstavljati stav roditelja učenika Školskom odboru,
podsticati angažman roditelja u radu škole,
informisati Školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili o zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom,
sudjelovati u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje rad u školi,
kandidovati i birati predstavnike roditelja u Školskom odboru.

Na osnovu člana 3. Poslovnika o radu Vijeća roditelja i škole, Vijeće čine roditelji/staratelji, nastavnici, kao i školska administracija i zainteresovani članovi lokalne zajednice. Predstavnici roditelja u Vijeće roditelja i škole se biraju na roditeljskim sastancima tako da iz svakog odjeljenja od I do IX razreda bude izabran po jedan roditelj, a predstavnike nastavnika bira Nastavničko vijeće. Članovi se biraju na period od četiri (4) godine.

Konstituirajuća sjednica ovog saziva Vijeća roditelja i Škole održana je 28.11.2018. godine, na kojoj je izabran predsjednik, zamjenika predsjednika i zapisničar(sekretar) Vijeća roditelja i škole.

Na osnovu člana 16. Poslovnika o radu Vijeća roditelja i Škole, predsjednik se bira iz reda nastavnika, a zamjenik predsjednika i zapisničar iz reda roditelja.

Predsjednik Vijeća roditelja i škole je Mirsad Jazvin,

Zamjenik predsjednika Vijeća roditelja i škole je Azra Alić,

Zapisničar(sekretar) Vijeća roditelja i škole je Sanja Trešnjo.

Članovi Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja i škole su: Azra Alić i Aldina Ćišo.

Ostali članovi Vijeća i roditelja i škole su:

.

Redni broj

Razred i odjeljenje

Predstavnik/ca odjeljenja, nastavnika i lokalne zajednice

1.

I-1

Mensur Muhibić

1.

I-2

Inasa Cero

1.

I-3

.

1.

II-1

Odobašić Jasmina

1.

II-2

Macić Emina

1.

II-3

Padalović Arnel

1.

III-1

Alić Azra

1.

III-2

Macić Elvin

1.

III-3

Madžak Adisa

1.

IV-1

Ustalić Haris

1.

IV-2

Gakić Merima

1.

IV-3

Memić Merima

1.

IV-4

Korić Nihada

1.

V-1

Špago Anel

1.

V-2

Omerović Amresa

1.

V-3

Zlomužica Lejla

1.

V-4

Baljeta Amira

1.

VI-1

Krnjić Samir

1.

VI-2

.

1.

VI-3

Vođo Mediha

1.

VII-1

Šabanović Sanela

1.

VII-2

Ćupina Sehija

1.

VII-3

Hadžihusejinović Selma

1.

VII-4

Duranović Jasminka

1.

VII-5

Žuža Selma

1.

VIII-1

Čukas Džana

1.

VIII-2

Veljković Raza

1.

VIII-3

Trešnjo Sanja

1.

VIII-4

Beha Jasmina

1.

IX-1

Didik Sejdefa

1.

IX-2

Kriještorac Meliha

1.

IX-3

Smajić Jasmina

1.

IX-4

Salihović Suada

1.

PŠ Podorašac

Sultanić Edin

1.

PŠ Bradina

Nikšić Fahrija

1.

PŠ Džepi

Duvnjak Mirela

1.

PŠ Spiljani

Bubalo Azra

1.

Predstavnici Nastavničkog vijeća

Merušić-Potur Azemina

1.

Gabela Fatima

1.

Memidžan Elvira

1.

Jazvin Mirsad

1.

Halil Masleša

1.

Predstavnik lokalne zajednice

Đapo Nadira

1.

Dr. Ljeljak-Rožajac Lamija

.

.

Na II sjednici Vijeća roditelja i škole, održane 27.12.2018. godine usvojen je Program rada Vijeća roditelja i škole za šk. 2018/2019 godinu:

Novembar

 Konstituisanje Vijeća roditelja i škole
 Upoznavanje s važećim Poslovnikom o radu Vijeća roditelja i škole
 Upoznavanje s razvojnim ciljevima škole definisanim Godišnjim programom rada škole za školsku 2018/19. godinu, kao i prijedlogom  Programa rada Vijeća roditelja i škole

Decembar

 Usvajanje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Vijeća roditelja i škole
 Usvajanje izmjena i dopuna Programa rada Vijeća roditelja i škole
 Utvrđivanje očekivanja roditelja od Vijeća roditelja i Škole kao i od Škole,
 Utvrđivanje  potreba roditelja vezano za teme za stručna predavanja
 Aktivnosti Vijeća roditelja i škole na poboljšanju uslova života i rada učenika u školi (Izrada plana aktivnosti i imenovanje Tima za koordinaciju)

Januar/Februar

 Informisanje roditelja o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta školske 2018/19. godine
 Aktivnosti Vijeća roditelja i škole na poboljšanju uslova života i rada učenika u školi (Obilježavanje Dana ružičastih majica, opremanje roditeljske sobe, XX)
 Stručno predavanje na osnovu iskazanih  potreba roditelja

.

Mart/april

 Aktivnosti Vijeća roditelja i škole na poboljšanju uslova života i rada učenika u školi (Obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja, Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s Down sindromom; Pripreme oko organizacije i odlaska učenika na ekskurziju – pomoć djeci slabijeg materijalnog stanja; XX)
 Uključivanje roditelja u realizaciju Plana profesionalne orijentacije učenika devetog razreda

.

Maj/Juni

 Aktivnosti Vijeća roditelja i škole na poboljšanju uslova života i rada učenika u školi (Obilježavanje Evropskog dana parkova; XX)
 Učešće u aktivnostima povodom obilježavanje Dana škole (Slatka radionica i/ili Proljetni bazar)
 Informacija o uspjesima učenika u školskoj 2018/19. godini
 Analiza rada Vijeća roditelja i škole za školsku 2018/19. godinu i prijedlozi za unapređenje rada

.

.

U školskoj 2018/2019 godine realizirali smo sljedeće aktivnosti:

1.04.02.2019.g održano je predavanje na temu Svjetski dan borbe protiv raka; predavači Dr. Lazarević Armina, Dr. Elharun Selimović i Fadila Borić.
2.20.03.2019.g održano je predavanje na temu obilježavanja Svjetskog dana oralnog zdravlja, predavač Hadžizukić-Zećo Jasmina
3.08.04.2019.g održano predavanje povodom Svjetskog dana zdravlja, predavači Dr.Lazarević Armina, Dr. Elharun Selimović i Fadila Borić.
4.Dana 20. i 21.05.2019. u četiri odjeljenja devetog i u jednom odjeljenju osmog razreda tri roditelja iz Vijeća roditelja i škole, Dr.Lamija Rožajac-Ljeljak, Macić Nerkez i Trešnjo Sanja su uradili prezentaciju svojih zanimanja sa ciljem da djeca imaju jasniju sliku o kakvim se zanimanjima radi.
5.Opštini Konjic je upućen zahtjev čiji cilj je bio rješavanje parking prostora i saobraćajne signalizacije. U vrlo kratkom roku, u Opštini je zakazan sastanak sa predstavnicima Opštine Konjic kojem su pored Komisije za saobraćaj prisustvovali članovi Tima 1.(Alić Azra, Macić Nerkez i Trešnjo Sanja) zajedno sa predsjednikom Vijeća roditelja Jazvin Mirsadom i pedagogom Sokolović Zerinom, a koji je održan 18.01.2019.g. Komisiji sa kojom je obavljen razgovor je predložena ideja na koji način označiti dio oko škole, na šta je ista pozitivno reagovala i rekla da je ta ideja izvodiva.

.

.

.

6.PU Konjic je upućen sličan dokument koji je upućen u Opštinu Konjic i u njemu je iskazan zahtjev da u udarnim terminima, a to je u 8 h, u 13 h i u 16.40 h, policijski službenik nadgleda i reguliše saobraćaj jer je u tim terminima najfrekventnije kretanje djece. Na ovaj zahtjev je PU Konjic odmah reagovala i zahtjev je realizovan u kratkom roku.

.

.

.

7.Uradili smo projekat pod nazivom: Prikupljanje novčanih sredstava za učeničke užine.

.

.

Na VI sjednici Vijeća roditelja i Škole, održane 25.9.2019. godine usvojen je Program rada Vijeća roditelja i škole za šk. 2019/2020 godinu:

Septembar/Oktobar

 Konstituisanje( dopunjavanje novih članova) Vijeća roditelja i škole,
 Upoznavanje s važećim Poslovnikom o radu Vijeća roditelja i škole,
 Upoznavanje s razvojnim ciljevima škole definisanim Godišnjim programom rada škole za školsku 2018/19. godinu, kao i prijedlogom  Programa rada Vijeća roditelja i škole,
 Učešće u aktivnostima povodom obilježavanja „Konjic Food Fest“
 Učešće u aktivnostima povodom obilježavanja Evropske noći istraživača ( 27. septembar),
 Utvrđivanje  potreba roditelja vezano za teme  stručnog predavanja,
 Aktivnosti Vijeća roditelja i škole na poboljšanju uslova života i rada učenika u školi (Izrada plana aktivnosti i imenovanje Tima za koordinaciju)

Novembar /Decembar

 Utvrđivanje očekivanja roditelja od Vijeća roditelja i Škole kao i od Škole,
 Aktivnosti Vijeća roditelja i škole na poboljšanju uslova života i rada učenika u školi (Izrada plana aktivnosti i imenovanje Tima za koordinaciju)
 Stručno predavanje na osnovu iskazanih  potreba roditelja,
 Učešće u aktivnostima povodom obilježavanje Dana diječije radosti (31.decembar, prodaja čestitki-Zimski bazar).

Januar/Februar

 Informisanje roditelja o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta školske 2019/20. godine
 Aktivnosti Vijeća roditelja i škole na poboljšanju uslova života i rada učenika u školi (Obilježavanje Dana ružičastih majica, opremanje roditeljske sobe, XX)
 Stručno predavanje na osnovu iskazanih  potreba roditelja

.

Mart/april

 Aktivnosti Vijeća roditelja i škole na poboljšanju uslova života i rada učenika u školi (Obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja, Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s Down sindromom; Pripreme oko organizacije i odlaska učenika na ekskurziju – pomoć djeci slabijeg materijalnog stanja; XX)
 Uključivanje roditelja u realizaciju Plana profesionalne orijentacije učenika devetog razreda

.

Maj/Juni

 Aktivnosti Vijeća roditelja i škole na poboljšanju uslova života i rada učenika u školi (Obilježavanje Evropskog dana parkova; XX)
 Učešće u aktivnostima povodom obilježavanje Dana škole (Slatka radionica i/ili Proljetni bazar),
 Stručno predavanje na osnovu iskazanih  potreba roditelja (15.maj)
 Informacija o uspjesima učenika u školskoj 2019/20. godini
 Analiza rada Vijeća roditelja i škole za školsku 2019/20. godinu i prijedlozi za unapređenje rada.

.

U školskoj 2019/2020 godini realizirali smo sljedeće aktivnosti:

1. Počela je realizacija projekta: Prikupljanje novčanih sredstava za učeničke užine.

Ideju prikupljanja novčanih sredstava sa uplatama na račun školske kuhinje podržale su mnoge firme/organizacije/institucije, kao i pojedinci općine Konjic, te Udruženje građana “Zajedno za naš grad” . Obezbjeđena su sredstva za 55 učenika.

.

1.Zajedno sa predstavnicima Prve osnovne škole, Srednje mješovite škole i Burch University učestvovali smo na događaju “Noć istraživača” koji je održan 27.09.2019. g. u Zavičajnom muzeju Konjic. Naša škola se predstavila sa eksperimentom koji ukljčuje izradu makete grada sa porukama mira na 4 svjetska jezika koja se uče u Drugoj osnovnoj školi čime će biti obuhvaćen Međunarodni dan mira i Evropski dan jezika i izradom usisivača. Ispred Vijeća roditelja i škole bila je prisutna Ćišo Aldina, predstavnik petih razreda i Mirsad Jazvin.

.

2.Podržali smo našu školu u učešću na Sajmu Food Fest ( Beha Jasmina, Alić Azra i Trešnjo Sanja).

.

3.Usvojili smo Etički kodeks oblačenja i ponašanja zaposlenika, roditelja/staratelja i učenika JU “Druga osnovna škola”.

.

4.Obzirom da se konstantno radi na poboljšanju uslova rada učenika, poduzete su različite aktivnosti i u tom smjeru. Za potrebe škole obezbijedili smo geometrijska tijela neophodna za kvalitetan rad. Također je obezbijeđen CD Player koji je predat nastavnici Mujić Mirsadi, a isti će biti korišten za potrebe škole. Mirsad Jazvin i Sanja Trešnjo su posjetili finansijske institucije, banke i mikrokreditne fondacije i uputili dopis za pomoć u vidu kancelarijskog materijala. MKF Mikrofin je obezbijedila donaciju u visini od 1.500 KM u vidu opreme za sportsku dvoranu. Azra Alić i Macić Nerkez su posjetili autoprevozničke firme Konjic-trans, Terzić doo i Pripo doo s istim ciljem da se obezbijede sredstva za potrebe učenika. Upućen je i dopis preduzeću Bingo doo za pomoć u vidu kancelarijskog materijala.

Preduzeće „Bingo“ je obezbjedilo donaciju u vidu kancelarijskog materijala.

5.U skladu sa aktivnostima planiranim u 2019. godini, organizovano je stručno predavanje kojim je obilježen Međunarodni dan ljudskih prava i Svjetski dan migranata, te Mjesec borbe protiv ovisnosti. Tema predavanja je bila različite ovisnosti o kojima su govorili psiholog Dr. Elharun Selimović , psihijatar Dr. Mušinovć Azra ispred JU Dom zdravlja, te inspektor Karkelja Almir ispred PS Konjic.

.

6.Krenulo se sa relizacijom projekta na izradi školskih uniformi za učenike.

.

.

Zbog prelaska sa redovne nastave na nastavu na daljinu(online) sve su nam planirane aktivnosti obustavljene.

.

Za vrijeme virusa COVID-19 održane su dvije redovne sjednice, jedna da izaberemo jednog(1) člana Školskog odbora( istekao mandat), a druga da predložimo model odvijanja nastave u školskoj 2020/2021 godini( predložen postojeći model).

.

.

.

.

.