U skladu s članom 39

U skladu s članom 39. i 39a. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („ Službene novine HNK-a broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16“) škola je obavezna pomoći učenicima da osnuju Vijeće učenika.

Članovi Vijeća učenika imaju sljedeće zadatke:

1.Promovisati interese škole u lokalnoj zajednici na čijem području se škola nalazi,
2.Predstavljati stavove i interese učenika u Školskom odboru,
3.Podsticati angažman učenika u radu škole,
4.Informisati Školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje Školom.

.

Vijeće učenika sačinjava po dva predstavnika svakog odjeljenje od VI do IX razreda na prijedlog svih učenika tih odjeljenja.

.

Redni broj

Ime i prezime učenika

Razred i odjeljenje

Funkcija u Vijeću učenika

.

.

VI 1

.

.

.

VI 1

.

.

.

VI2

.

.

.

VI2

.

.

.

VI3

.

.

.

VI3

.

.

.

VII1

.

.

.

VII1

.

.

.

VII2

.

.

.

VII2

.

.

.

VII3

.

.

.

VII3

.

.

.

VII4

.

.

.

VII4

.

.

.

VII5

.

.

.

VII5

.

.

.

VIII1

.

.

.

VIII1

.

.

.

VIII2

.

.

.

VIII2

.

.

.

VIII3

.

.

.

VIII3

.

.

.

VIII4

.

.

.

VIII4

.

.

.

IX1

.

.

.

IX1

.

.

.

IX2

.

.

.

IX2

.

.

.

IX3

.

.

.

IX3

.

.

.

IX4

.

.

.

IX4

.

.

Napomena: Zbog novonastale situacije izazvene pandemijom koronavirusom u Školskoj 2020/21. godini na osnovu Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rad i socijalne zaštite broj: 06-02-33-301-174/20 od 21.10.2020. godine:

“Zabranjuju se sve vannastavne aktivnosti na teritoriju HNŽ/K.”

.

Komentariši