Učenici sa odličnim uspjehom i primjernim vladanjem kroz čitavo školovanje

Učenici koji su imali odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta od prvog do devetog razreda i primjerno vladanje:

Školske 2019/20. godine

1.Bubalo Hamza
2.Džumhur Nađa
3.Macić Amna
4.Masleša Nađa

Školske 2018/19. godine

1.Jahić Adna
2.Košpo Ilda
3.Krzo Džana
4.Landžo Suana
5.Macić Haris
6.Novalić Džana
7.Pirija Enela
8.Subašić Azra
9.Tucaković Haris

.

Komentariši