Plan javnih nabavki 2020

Broj: 516 /20

Konjic, 4.2.2020. g.

Zbog veličine dokumenta pregledavanje je moguće samo nakon preuzimanja na vaš računar.

Preuzmi dokument

Radovi javnih nabavki
   
 

Redni

broj

 

Predmet

nabavke

   
 

Šifra

JRJN

 

Procijenjena

vrijednost

bez PDV-a

 

Vrsta

postupka

 

Okvirni

mjesec

pokretanja

postupka

 

Okvirni

mjesec

zaključivanja

ugovora

 

    Izvor

finansiranja

  

  Napomena

  

       Radovi

  

1.

  

Radovi postavljanja poda i podnih obloga

 
   

45432100-5

   

 4.000,00 KM

  

Direktni

sporazum

   

juni

   

juni

  

budžetska

sredstva

 


Preuzmi dokument

Javne nabavke 2020

Nabavke na koje se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama

 

Redni

broj

 

Predmet nabavke

 

Procijenjena vrijednost

KM bez PDV-a

Osnov izuzeća

primjene ZJN BiH

 

Izvor finansiranja

 

1.

 

Električna energija

Javna rasvjeta

 

7.000,00 KM

60,00 KM

 

član 10. stav d ZJN

 

budžetska sredstva

 

2.

 

Usluge PTT

 
 

4.500,00 KM

 
 

član 10. stav d ZJN

 
 

budžetska sredstva

 

3.

 

Usluge vodovoda i kanalizacija

 

 1.824,84 KM

 
        

       član 10. stav d ZJN

 

budžetska sredstva

 

4.

 

Usluge odvoza smeća

 
 

5.423,40 KM

 
 

član 10. stav d ZJN

 

budžetska sredstva

  

                                  S V E G A

 

18.808,24 KM

   
 

Plan javnih nabavki se odnosi na aktivnosti u 2020. godini, a direktorica zadržava pravo izmjena ili dopuna ovog Plana u skladu s budžetom općine za 2020. godinu, s obzirom da još Školi nije dostavljena Odluka o dotaciji sredstava za ovu godinu.

Preuzmi dokument
Odluka školskog odbora o usvajanju javnih nabavki

Broj: 517/20

Konjic, 4.2.2020. g.

Zbog veličine dokumenta pregledavanje je moguće samo nakon preuzimanja na vaš računar.

Preuzmi dokument