C:\Users\BradinaPS\Desktop\web str\predvidivi indikatori.jpg

Sistem ranog prepoznavanja djece u riziku

21.11.2018.godine u našoj Školi je održana edukacija osoba koje rade sa djecom na temu “Sistem ranog prepoznavanja djece u riziku”. Predavač je bio dr.sc. Elmedin Muratbegović.

C:\Users\BradinaPS\Desktop\web str\predvidivi indikatori.jpg

Komentariši