C:\Users\BradinaPS\Desktop\web str\diploma 2019.jpg

Drugi u HNK

C:\Users\BradinaPS\Desktop\web str\diploma 2019.jpg

.

U Mostaru 29.5.2019. godine u Narodnom pozorištu upriličena je dodjela nagrada. Ponovo smo među najboljim u HNK, a najbolji od svih škola na općini.

Komentariši