C:\Users\BradinaPS\Desktop\web str\edukacija šejtanić 2020.jpg

Edukacija nastavnika – komunikacija u školi

Dana, 15.1.2020. godine u Javnoj ustanovi „Druga osnovna škola“ Konjic realizovana je edukacija za sve nastavnike premetne i razredne nastave. Sadržaj edukacije:

– Komunikacija u odgojno-obrazovnoj ustanovi

– Strategije internog komuniciranja

– Komunikacijske kompetencije nastavnika

– Stilovi komuniciranja

– Unapređenje komunikacijskih vještina.

Voditelj edukacije doc. dr. Semir Šejtanić  C:\Users\BradinaPS\Desktop\web str\edukacija šejtanić 2020.jpg

.

Komentariši