Menadžment škole

photo-2
Munevera Tinjak 
Direktorica škole
photo-1
Enela Tucović
Pomoćnica direktorice škole
photo-4
Derviš Trešnjo
Sekretar škole
Subha Ribić
Računovođa škole
Jasmina Ribić
Pedagogica škole
Zerina Sokolović
Pedagogica škole
Vasvija Jusufbegović
Bibliotekarka škole