Privremeni plan javnih nabavki

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Javna ustanova „Druga osnovna škola“

Broj: 513/23

Konjic, 16.2.2023. g.

.

.

.

.

.

.

.

.

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ROBA, USLUGA I RADOVA

JAVNE USTANOVE ”DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” KONJIC ZA 2023. GODINU

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                                                                                                                     Dokument odobrio Školski odbor

                                                                                                                                                                       ________________________

                                                                                                                                                                 Nuhanović-Gakić Lejla, predsjednica

    .

.

.

.

.

.

.

                                                                                                                                                        .

1.UVOD

.

U skladu s planiranim aktivnostima za 2023. godinu sačinjen je Privremeni plan javnih nabavki za istu godinu čija procijenjena vrijednost iznosi 99.000.00 KM bez PDV-a.

Kao prva obaveza prema Zakonu o javnim nabavkama, planiranje nabavki osigurava:

.

najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javnih nabavki,
provođenje postupka nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci u skladu s postupcima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama i pripadajućim podzakonskim aktima,
poduzimanje svih potrebnih radnji kako bi se osigurala provedena i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarenje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

.

2.SADRŽAJ PRIVREMENOG PLANA JAVNIH NABAVKI

Privremeni plan javnih nabavki za 2023. godinu sadrži sljedeće podatke:

redni broj,
predmet nabavke,
šifru JRJN,

procijenjenu vrijednost bez PDV-a,

vrstu postupka,
okvirni datum pokretanja postupka,
period trajanja ugovora/okvirni sporazum
za koju godinu se plan donosi,
zaključen ugovor ili okvirni sporazum,
izvor finansiranja,
predmet dijeli na lotove,
napomenu.

             .

U toku realizacije Privremenog plana javnih nabavki za 2023. godinu može doći do izmjena i dopuna o čemu će odluku donijeti Školski

             odbor.

U nastavku prikazujemo tabelarni prikaz Privremenog plana javnih nabavki za 2023. godinu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

.

.

.

.

.

R.

br.

.

Predmet

nabavke

.

.

.

.

.

Šifra

JRJN

.

Procijenjena

vrijednost

bez PDV-a

.

Vrsta

postupka

.

.

.

.

Okvirni

datum

pokretanja

postupka

.

Period trajanja ugovora/okvirnog sporazuma

.

Za koju godinu se Plan donosi

.

Zaključen ugovor ili Okvirni sporazum

.

.

Izvor

finansiranja

Predmet dijeli na lotove

.

.

Napomena

.

.

.

.

.

.

       Robe

.

.

1.

.

     Nabavka

školskog namještaja

.

.

.

39160000-1

.

.

.

10.000,00 KM

.

.

Konkurentski zahtjev

.

.

6.3.2023.

.

Od dana zaključivanja ugovora do realizacije ugovornih obaveza.

.

.

.

2023. g.

.

.

.

ugovor

.

.

.

.

budžetska

sredstva

.

da

.

.

.

.

.

2.

.

.

.

Nabavka računarske opreme i potrepština

.

.

.

.

30200000-1

.

.

.

9.850,00 KM

.

.

Konkurentski zahtjev

.

.

7.3.2023.

.

Od dana zaključivanja ugovora do realizacije ugovornih obaveza.

.

.

2023. g.

.

.

ugovor

.

.

.

budžetska

sredstva

.

.

ne

.

.

.

.

3.

.

Nabavka

peleta za grijanje

.

.

.

09111400-4

.

.

.

.

.

.

25.000,00 KM

.

.

Konkurentski zahtjev

.

.

4.5.2023.

.

Od dana zaključivanja ugovora do realizacije ugovornih obaveza.

.

.

.

2023. g.

.

.

ugovor

.

.

.

budžetska

sredstva

.

.

ne

.

.

.

.

.

4.

Nabavka bukovog ogrijeva za grijanje s prevozom i rezanjem

.

.

03413000-8

.

.

8.400,00 KM

.

.

Konkurentski zahtjev

.

.

5.5.2023.

Od dana

zaključivanja ugovora dorealizacije ugovornih obaveza.

.

.

.

2023. g.

.

.

ugovor

.

.

.

budžetska sredstva

.

ne

.

.

.

.

5.

.

.

.

Nabavka proizvoda za čišćenje

.

.

.

39830000-9

.

.

.

.

5.900,00 KM

.

.

.

.

Direktni sporazum

.

.

.

8.5.2023.

.

Od dana

zaključivanja ugovora do realizacije ugovornih obaveza.

.

.

2023. g.

.

.

ugovor

.

.

.

budžetska sredstva

.

.

.

ne

.

.

.

.

.

6.

.

Nabavka građevinske

konstrukcije i materijala,

pomoćni proizvodi u građevinarstvu

.

.

.

.

44000000-0

.

.

.

.

5.900,00 KM

.

.

.

.

Direktni sporazum

.

.

.

.

8.5.2023.

.

Od dana

zaključivanja ugovora do realizacije ugovornih obaveza.

.

.

2023. g.

.

.

.

.

ugovor

.

.

.

.

.

budžetska sredstva

.

.

ne

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7.

.

.

.

Nabavka protokolarnih

poklona,

priznanja

.

.

.

.

18530000-3

.

.

.

.

510,00 KM

.

.

.

Direktni sporazum

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2023. g.

.

.

račun

.

.

budžetska sredstva

.

ne

Po ukazanoj potrebi

.

.

.

8.

.

.

.

.

Nabavka

razne kancelarijske opreme i potrepština

.

.

.

.

30190000-7

.

.

.

.

5.900,00 KM

.

.

.

.

Direktni sporazum

.

.

.

9.5.2023.

.

Od dana

zaključivanja ugovora do realizacije ugovornih obaveza.

.

.

.

.

2023. g.

.

.

ugovor

.

.

.

budžetska sredstva

.

.

ne

.

.

.

.

9.

.

.

Štampane

knjige

.

.

.

22110000-4

.

.

.

.

10.708,90

KM

.

.

Konkurentski zahtjev

.

.

.

3.3.2023.

.

      Od dana

zaključivanja ugovora do realizacije ugovornih obaveza.

.

.

.

.

2023. g.

.

.

.

ugovor

.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a

.

.

da

.

.

.

.

10.

.

.

.

Goriva

.

.

.

.

09100000-0

.

.

.

950,00

KM

.

.

Direktni

sporazum

.

.

.

.

.

.

.

2023. g.

.

.

račun

.

.

.

budžetska sredstva

.

ne

.

.

.

Po ukazanoj potrebi.

.

.

.

11.

.

.

.

.

MK i ostali obrasci

.

.

.

22822000-8

.

.

.

.

.

.

.

5.900,00 KM

.

Direktni

sporazum

.

.

9.5.2023.

.

       Od dana

zaključivanja ugovora do realizacije ugovornih obaveza.

.

.

.

.

2023. g.

.

.

.

ugovor

.

.

      iz sredstava zakupnine

.

ne

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12.

.

Nabavka

tonera za fotokopirne

mašine

.

.

30125120-8

.

.

3.000,00 KM

.

.

.

Direktni sporazum

.

.

4.4.2023.

.

Od dana

zaključivanja ugovora do realizacije ugovornih obaveza.

.

.

2023. g.

.

.

ugovor

.

.

.

budžetska sredstva

.

ne

.

.

                                      SVEGA:  92.018,90 KM                       

.

.

.

.

                 USLUGE

.

.

.

1.

.

.

Usluge sanitacije u vezi s objektom

.

.

.

.

.

90920000-2

.

.

.

.

900,00 KM

.

.

.

Direktni sporazum

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2023. g.

.

.

.

.

račun

.

.

.

.

budžetska

sredstva

.

.

ne

.

.

.

Po ukazanoj potrebi.

.

.

.

2.

.

.

Štampanje i s tim povezane usluge

.

.

.

79800000-2

.

.

.

731,10 KM

.

.

.

Direktni

sporazum

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2023. g.

.

.

.

.

.

račun

.

.

.

budžetska

sredstva

.

.

ne

.

.

.

Po ukazanoj potrebi.

.

.

.

.

3.

.

.

.

Usluge oglašavanja

.

.

.

79341000-6

.

.

.

950,00 KM

.

.

Direktni sporazum

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2023. g.

.

.

.

račun

.

.

.

budžetska

sredstva

.

.

ne

.

.

.

.

Po ukazanoj potrebi

.

.

.

4.

.

.

Usluge stručnog usavršavanja

.

.

.

80530000-8

.

.

.

600,00 KM

.

.

Direktni sporazum

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2023. g.

.

.

.

račun

.

.

.

budžetska

sredstva

.

.

.

ne

.

.

.

.

Po ukazanoj potrebi

.

.

.

5.

.

Usluge putničkih agencija i slične usluge

.

.

.

63510000-7

.

.

.

950,00 KM

.

.

Direktni

sporazum

.

.

.

.

.

.

.

2023. g.

.

.

račun

.

budžetska

sredstva

.

ne

.

Po ukazanoj potrebi

.

.

.

6.

.

Usluge umrežavanja računara

.

.

.

48210000-3

.

.

1.900,00 KM

.

.

Direktni

sporazum

.

.

10.4.2023.

.

Od dana

zaključivanja ugovora do realizacije ugovornih obaveza.

.

.

.

2023. g.

.

ugovor

.

.

budžetska

sredstva

.

.

ne

.

.

.

.

7.

.

.

Usluge reprezentacije

.

.

.

55520000-1

.

.

.

950,00 KM

.

.

.

Direktni sporazum

.

.

.

.

.

.

.

2023. g.

.

račun

.

.

budžetska

sredstva

.

ne

.

Po ukazanoj potrebi

.

.

.

                                         SVEGA: 6.981,10 KM