Obavještenje o poništenju dijela javnog konkursa

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Javna ustanova „Druga osnovna škola“

Grad Konjic

.

O B A V J E Š T E NJ E

O poništenju dijela Javnog konkursa tačka C) 1

Poništava se dio Javnog konkursa tačka c) 1, koji je objavljen na web stranici Škole, web stranici Službe za zapošljavanje HNK/Ž, oglasnoj ploči Škole, uz prethodno dato Obavještenje u Dnevnom listu „Oslobođenje“ od 25.3.2023. godine.