Volontiranje je COOL!

“VOLONTIRANJE JE COOL!
U ponedjeljak, 5.12.2022. g. u prostorijama hotela Hills na Ilidži otvorena je Galerija volonterizma – završna manifestacija projekta “Volontiranje je cool!”. Na manifestaciji našu školu su predstavljali učenici Iva Anđelić, Emina Nikšić, Adna Duranović, Sedad Macić, Orhan Mravović u pratnji nastavnika Avde Prohića i Muamera Nuhanovića. Cilj manifestacije je bio da se omogući volonterima da prezentuju svoj volonterski rad i angažman u zajednici, razmjena iskustava koja su stekli učešćem na projektu, promovišu korisne efekte volonterizma i pozovu vršnjake na razmišljanje i uključivanje u volonterski rad.