Matematika – Takmičenje 2023/24

Na školskom takmičenju za školsku 2023/24. godinu iz predmeta Matematika postignuti su slijedeći rezultati:

 VI razred

 1. Lamija Sitar,VI1 

2. Amar Potur, VI1 

2. Ajša Rožajac, VI1 

3. Jasmina Ćorić, VI2 

VII razred 

1. Ali Žujo, VII4 

2. Zlata Memić, VII1 

3. Amra Košpo VII1

 VIII razred 

1. Mirza Bubalo, VIII1 

2. Andrej Škobić, VIII1 

3. Lamija Zlomužica, VIII1

 IX razred 

1. Naida Mravović, IX2 

2. Larisa Masleša, IX3 

3. Najra Mujanović, IX3 


Čestitamo učenicima na postignutim rezultatima.