C:\Users\BradinaPS\Desktop\web str\e učionica 2019.jpg

E-učionica

U Mostaru, 6.2.2019. godine potpisan Ugovor za donaciju kompleta opreme za elektronsku učionicu. Cilj projekta je poboljšanje i modernizacija nastavnog rada i procesa u skladu s modernim tehnološkim dobom i podučavanjem u 21. vijeku.

C:\Users\BradinaPS\Desktop\web str\e učionica 2019.jpg

Komentariši