Sažetak ispravka

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
2752-7-1-15-8-17/23
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:18.9.2023. u 12:55
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA “DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” KONJIC
IDB/JIB: 4227321960005
Kontakt osoba: Vejsil Sarajlić
Telefon: (036) 735-780
I 2. Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 2752-7-1-15-3-16/23
Datum objave obavještenja: 18.09.2023.