Sažetak

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
2752-7-1-15-3-16/23
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:18.9.2023. u 12:47
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA “DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” KONJIC
IDB/JIB: 4227321960005
Kontakt osoba/Služba za kontakt : Vejsil Sarajlić
Telefon: (036) 735-780
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II 2. Podjela na lotove
Da
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Štampane knjige(udžbenici)
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
22000000-0
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Konkurentski zahtjev
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije
26.09.2023.
IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme: 02.10.2023. 10:30
IV 8. Rok za otvaranje ponuda
Adresa i mjesto: Javna ustanova “Druga osnovna škola” Konjic Musala br. 1, 88400 Konjic
Datum i vrijeme: 02.10.2023. 11:00