Always edukativni program

U ponedjeljak, 13.3.2023. godine održano je edukativno predavanje o higijeni i ličnoj njezi u pubertetu za učenice V razreda organizovanom od Always edukativni program 2022/23.
Cilj predavanja je informisanje djevojčica o fizičkim i emocionalnim promjenama koje će se dogoditi u pubertetu i obrazovanje djevojčica po pitanju higijene.