Svjetski dan mentalnog zdravlja

Javna ustanova “Druga osnovna škola” Konjic u saradnji s Centrom za mentalno zdravlje, Konjic obiljezila je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Predavanje za ucenike odrzala je doktorica Musinovic Azra spec. psihijatar. Na početku predavanja prisutnim se obratio Nedim Lepara, predsjednik Vijeća učenika.