Sekcije naše škole

U Javnoj ustanovi "Druga osnovna škola" Konjic učenici imaju mogućnost da svoje slobodno vrijeme provode organizovano, baveći se stvarima koje ih zanimaju, relaksiraju, zabavljaju kroz rad u različitim sekcijama. Uključivanjem u jednu i/ili više sekcija učenici imaju priliku da otkriju i razviju svoja interesovanja, sarađuju sa drugima na različitim aktivnostima i projektima, te steknu nova znanja i vještine. Više o radu sekcija koje djeluju u našoj školi možete pronaći na
Facebook stranica naše škole