Ugovor

.                                             Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba . Javna ustanova „Druga osnovna škola“ Konjic, sa sjedištem u Konjicu, ulica …