Odluka Svjetlost-Sars

          . ..                                             Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba . Brој: 2196/23 Konjic, 6.10.2023. godine . Na osnovu člana 64. …

Odluka Sarajevo -Publishing

          . ..                                             Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba . . Brој: 2190/23 Konjic, 6.10.2023. godine Na osnovu člana 64. …

Odluka nova Dječja knjiga

          . ..                                             Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba . Brој: 2194/23 Konjic, 6.10.2023. godine . Na osnovu člana 64. …

Odluka NAM d.o.o.

          . ..                                             Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba . Brој: 2188/23 Konjic, 6.10.2023. godine Na osnovu člana 64. stav …

Odluka LOT 8 poništenje

          . ..                                             Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba . Brој: 2200/23 Konjic, 6.10.2023. godine . Na osnovu člana 69. …

Odluka LOT 6 poništenje

          . ..                                             Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba . Brој: 2199/23 Konjic, 6.10.2023. godine . Na osnovu člana 69. …

Odluka LOT 5 poništenje

          . ..                                             Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba . Brој: 2199/23 Konjic, 6.10.2023. godine . Na osnovu člana 69. …

Odluka Bosanska knjiga

          . ..                                             Konjic, Musala br.1; tel:036/726-192; tel./fax:036/735-780; e-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba . Brој: 2192/23 Konjic, 6.10.2023. godine . Na osnovu člana 64. …

Sažetak

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI2752-7-1-15-3-16/23Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:18.9.2023. u 12:47ODJELJAK I: UGOVORNI ORGANI 1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JAVNA …